Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VALAPKA Július

Dátum narodenia:17.06.1947
Evidenčné číslo:197420
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.12.1975 31.08.1978 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie referent 1.4.1978 starší referent
01.08.1981 29.02.1984 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.03.1984 31.12.1989 Topoľčany Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB náčelník oddelenia