Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

URBANČOK Jaroslav

Dátum narodenia:08.01.1955
Evidenčné číslo:181028
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1988 31.12.1989 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 3. oddelenie starší referent