Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

UHRÍN Branislav

Dátum narodenia:09.11.1956
Evidenčné číslo:221297
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.05.1983 30.09.1986 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie referent 1.6.1985 starší referent