Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

UHRÍK Rudolf

Dátum narodenia:22.11.1954
Evidenčné číslo:179227
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1976 31.03.1977 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent
01.04.1977 30.09.1984 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie referent
01.10.1984 31.08.1986 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent