Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TALAJ Vladimír

Dátum narodenia:16.07.1955
Evidenčné číslo:181221
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1979 30.11.1979 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie referent
01.12.1979 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Skupina pre vyšetrovanie mimoriadne udalosti referent 1.10.1981 starší referent
01.12.1988 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent