Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŠÁNER Stanislav

Dátum narodenia:08.10.1945
Evidenčné číslo:179971
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.10.1976 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie referent 1.4.1979 starší referent, 1.1.1985 starší referent špecialista
01.12.1988 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent