Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

SAMČÍK Miroslav

Dátum narodenia:31.05.1950
Evidenčné číslo:193790
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.11.1981 30.06.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent