Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PÁLENÍK Miroslav

Dátum narodenia:07.02.1966
Evidenčné číslo:229611
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1988 31.08.1988 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 3. oddelenie referent