Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OREŠANSKÁ Ela

Dátum narodenia:30.08.1955
Evidenčné číslo:207077
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.09.1984 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník
01.10.1984 28.02.1985 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník
01.03.1985 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník
01.01.1987 31.12.1989 Bratislava V Obvodná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent