Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORAVEC Ferdinand

Dátum narodenia:29.05.1950
Evidenčné číslo:197078
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1985 31.07.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent
01.08.1987 31.12.1989 Bratislava-vidiek Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz starší referent