Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONUFER Ján

Dátum narodenia:09.07.1966
Evidenčné číslo:227341
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1988 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 3. oddelenie referent