Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDRISKOVÁ Iveta

Dátum narodenia:01.06.1968
Evidenčné číslo:230297
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.11.1986 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník
01.12.1988 31.05.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník