Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDREIČKA Pavol

Dátum narodenia:06.12.1955
Evidenčné číslo:180516
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1978 31.03.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent 1.5.1984 starší referent
01.04.1988 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie starší referent