Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OKRUCKÝ Ľubomír

Dátum narodenia:15.02.1945
Evidenčné číslo:198974
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Trenčín Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent