Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OČENÁŠ Vlastimil

Dátum narodenia:11.12.1955
Evidenčné číslo:181111
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1978 31.08.1979 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent
01.09.1979 31.07.1987 Jaslovské Bohunice Správa ŠtB KS ZNB Skupina pre vyšetrovanie mimoriadne udalosti starší referent
01.08.1987 31.03.1988 Jaslovské Bohunice Správa ŠtB KS ZNB Skupina pre vyšetrovanie mimoriadne udalosti náčelník oddelenia
01.04.1988 31.12.1989 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB zástupca náčelníka oddelenia náčelník 2. oddelenia
01.04.1988 31.12.1989 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 2. oddelenie náčelník oddelenia