Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NAVAROVÁ Ľubica

Dátum narodenia:14.09.1965
Evidenčné číslo:228033
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor administratívny pracovník
01.08.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník