Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MAGÁL Tibor

Dátum narodenia:15.01.1963
Evidenčné číslo:218920
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie starší referent