Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MAČUGA Jaroslav

Dátum narodenia:20.04.1967
Evidenčné číslo:229789
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1988 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 3. oddelenie referent