Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEVICKÝ Vladimír

Dátum narodenia:27.05.1951
Evidenčné číslo:194481
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.10.1975 28.02.1978 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie referent