Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEŠKO Juraj

Dátum narodenia:08.05.1965
Evidenčné číslo:228269
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1986 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie referent