Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LENČEŠ Ernest

Dátum narodenia:13.01.1943
Evidenčné číslo:194827
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1978 31.01.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent starší referent, 1.1.1983 starší referent špecialista