Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEHOTSKÝ Miloš

Dátum narodenia:21.09.1954
Evidenčné číslo:179168
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1976 28.02.1985 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent 1.3.1979 starší referent
01.03.1985 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 5. oddelenie starší referent
01.12.1988 31.12.1989 Bratislava I Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB starší referent