Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAZAR Marián

Dátum narodenia:19.01.1965
Evidenčné číslo:223450
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1988 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 3. oddelenie referent