Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAŠŠÁK Vladimír

Dátum narodenia:21.09.1956
Evidenčné číslo:222005
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1983 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent 1.7.1987 starší referent