Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JASENKOVÁ Tatiana

Dátum narodenia:08.01.1960
Evidenčné číslo:212148
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.02.1989 31.12.1989 Bratislava III Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB referent spisov