Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JÁNOŠÍK Vladimír

Dátum narodenia:15.01.1966
Evidenčné číslo:227531
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1987 Senica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent