Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANKOVIČOVÁ – VALOVIČOVÁ – VYTYKAČOVÁ Ľubica

Dátum narodenia:28.09.1956
Evidenčné číslo:179991
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava IV Obvodná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent
07.10.1975 31.10.1978 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník
01.11.1978 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor referent spisov
01.04.1985 31.05.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie referent spisov