Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANKOVIČOVÁ Mária

Dátum narodenia:14.01.1950
Evidenčné číslo:197359
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.12.1977 30.06.1986 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent spisov
01.08.1986 31.03.1988 Jaslovské Bohunice Správa ŠtB KS ZNB Skupina pre vyšetrovanie mimoriadne udalosti referent
01.04.1988 31.12.1989 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 2. oddelenie referent