Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANKOVIČ Jozef

Dátum narodenia:30.11.1961
Evidenčné číslo:218915
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Odbor letiskovej kontroly Oddelenie letiskovej kontroly referent
01.09.1984 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Odbor letiskovej kontroly Sprievod čsl. civilných dopravných lietadiel starší referent