Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANÍČEK Ján

Dátum narodenia:31.01.1955
Evidenčné číslo:180615
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1976 Senica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB vodič - mechanik