Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JAKŠÍK Libor

Dátum narodenia:18.05.1965
Evidenčné číslo:223507
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.12.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie referent 1.12.1988 starší referent