Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IVANČÍK Viliam

Dátum narodenia:26.02.1953
Evidenčné číslo:181187
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1978 31.05.1984 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie referent