Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HARMAN Ondrej

Dátum narodenia:20.06.1957
Evidenčné číslo:206908
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.02.1986 31.03.1988 Mochovce Správa ŠtB KS ZNB Skupina pre vyšetrovanie mimoriadne udalosti starší referent
01.04.1988 30.11.1988 Levice Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 1. oddelenie starší referent
01.12.1988 31.12.1989 Levice Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 2. oddelenie starší referent