Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HARBUT Jozef

Dátum narodenia:24.01.1949
Evidenčné číslo:160231
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.01.1977 28.02.1980 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent
01.01.1982 13.08.1983 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent