Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HARAMIOVÁ – BENKOVSKÁ Beáta

Dátum narodenia:12.03.1966
Evidenčné číslo:229046
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor administratívny pracovník
15.07.1986 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník