Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HANIDŽIAR Ján

Dátum narodenia:05.06.1951
Evidenčné číslo:193147
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent