Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HANIC Anton

Dátum narodenia:04.03.1942
Evidenčné číslo:192419
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent
01.09.1976 Piešťany Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent