Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HANIC Anton

Dátum narodenia:04.03.1942
Evidenčné číslo:192419
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent
01.09.1976 Piešťany Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent