Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HANÁK Juraj

Dátum narodenia:27.10.1952
Evidenčné číslo:216210
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.01.1982 31.05.1983 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie referent
01.06.1983 31.12.1989 Nitra Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent