Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HAJMACH Ivan

Dátum narodenia:24.03.1946
Evidenčné číslo:221573
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1985 31.03.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent
01.04.1988 31.08.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie starší referent
01.09.1988 31.12.1989 Trenčín Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent