Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GÁLL Juraj

Dátum narodenia:26.07.1954
Evidenčné číslo:198681
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Galanta Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent