Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GÁLIK Ľudovít

Dátum narodenia:18.02.1951
Evidenčné číslo:193857
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1976 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB referent