Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GÁFEL Dezider

Dátum narodenia:29.04.1948
Evidenčné číslo:180207
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
11.12.1975 31.05.1976 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent
01.06.1976 30.09.1977 Topoľčany Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB referent
01.10.1977 30.11.1978 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie referent