Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MAJBA Vladislav

Dátum narodenia:11.01.1953
Evidenčné číslo:199409
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1975 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster