Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FERJANCOVÁ Oľga

Dátum narodenia:28.02.1957
Evidenčné číslo:181279
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.07.1988 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie referent spisov
01.12.1988 30.04.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Organizačný a analytický odbor Vnútorná skupina referent spisov