Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FEKETEOVÁ Edita

Dátum narodenia:17.03.1962
Evidenčné číslo:215279
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.04.1984 30.09.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník
01.10.1987 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník
01.12.1988 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník