Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MADZIN Juraj

Dátum narodenia:20.09.1954
Evidenčné číslo:211259
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
20.09.1980 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent podporučík Vlastná žiadosť
01.12.1979 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent podporučík Prijatý(á)