Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ELIÁŠ Július

Dátum narodenia:14.04.1948
Evidenčné číslo:156787
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Galanta Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent 1.10.1987 referent, 1.7.1989 starší referent