Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MACKOVÁ Dáša

Dátum narodenia:15.01.1960
Evidenčné číslo:238207
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 5. oddelenie starší referent poručík záloha pre prechodne nezaradených
01.04.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 5. oddelenie starší referent podporučík Prijatý(á)