Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČEČOTOVÁ Helena

Dátum narodenia:05.11.1950
Evidenčné číslo:158921
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Odbor letiskovej kontroly Oddelenie letiskovej kontroly referent hospodár