Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČAPÁK František

Dátum narodenia:29.07.1950
Evidenčné číslo:199528
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.05.1978 31.12.1989 Trenčín Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent